Ochrana osobných údajov

Od 25.5.2018 sa mení právna úprava ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov klientov je pre náš internetový obchod www.kabelkynet.sk prioritou.  Nová legislatíva NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) PARLAMENTU A  RADY (EÚ) 2016/679  posilňuje súčasné práva  klientov  a týka  sa ochrany a zabezpečenia dát, rovnako ako zlepšuje ochranu vašich osobných údajov.  V tomto okamžiku nemusíte urobiť nič, ale v prípade, že sa o zmenách chcete dozvedieť viac, prečítajte si niektoré naše zásady ochrany súkromia.

Podmienky ochrany údajov osobných

1.USTANOVENIA


    Zodpovedná osoba osobných údajov PODĽA CL. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 na ochranu fyzických osôb v súvislosti so v spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ĎALEJ LEN "GDPR")

Je firma profisales s. r. o. , Slnečná 163/8, 029 01 Námestovo,  IČO: 53 114 892, DIČ: 2121274089,
Osoba pre komunikáciu / správca / : Apolónia Hubíková

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

V súvislosti s našim predajom produktov zhromažďujeme informácie:
• informácie, ktoré poskytnete priamo nám
Meno, priezvisko, vaša adresa, váš e-maile, vaše tel. číslo.
• informácie, ktoré zhromažďujeme aby sme Vám mohli poskytnúť produkty
• odosielanie propagačných správ, v prípade potreby s vaším osobitným súhlasom
• informácie, ktoré získavame zo zdrojov tretích strán.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Správca spracúva osobné údaje. Meno, priezvisko, vaša adresa, váš e-maile, vaše tel. číslo sú údaje ktoré ste nám poskytla/i v našom košíku na stránke www.kabelkynet.sk  pri vyplňovaní objednávkového formulára. Správca vaše identifikačné údaje zapracováva do vám vystavených faktúr k plneniu zmluvy, prípadne odosiela informačné e-maily o stave objednávok prípadne SMS správy o stave objednávok. 

3. ZÁKONNÝ DOVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  
  a, Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
uzatvorenie zmluvy medzi vami a správcom  podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
a oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
    b, Účelom Spracovanie osobných údajov je:
spracovanie a vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom. Pre bezproblémové vybavenie objednávky sú požadované vaše osobné údaje (Meno, priezvisko, vaša adresa, váš e-maile, vaše tel. číslo.), preto je poskytnutie osobných údajov nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, preto bez poskytnutia vašich osobných údajov, nie je možné zmluvu z našej strany plniť. 

4. DOBA PO KTORÚ SPRÁVCA UCHOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE   

ak to vyžaduje zákon, nejaká zmluva alebo s prihliadnutím na zákonné povinnosti; alebo len pokým to je potrebné na účel, na ktorý sa získali, alebo počas dlhšej lehoty, ak to vyžaduje nejaká zmluva, platný zákon alebo na štatistické účely, pričom sa dodržiavajú vhodné bezpečnostné opatrenia.

 Po uplynutí tejto doby uchovávania osobných údajov správca vaše osobné údaje vymaže.

5.  PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (subdodávatelia Správca)

    U nás sú to osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizovaní platieb a to všetko na základe uzatvorenej zmluvy.
Prevádzkovateľom nášho e-shopu je (Webtec), ktorý vykonáva aj dodatočné služby.

6. VAŠE PRÁVA

   Máte právo požiadať o podrobnosti o informáciách, ktoré od vás máme a požiadať nás o opravu nepresností v daných informáciách, namietať voči spracovaniu alebo požiadať o ich vymazanie. Skontaktujte sa s nami na info@kabelkynet.sk

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobne.  Správca prehlasuje, že k osobným údajom mjú prístup iba ním poverené osoby.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   a,  odoslaním objednávky v našom košíku  https://www.kabelkynet.sk/nakupny-kosik/ internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s ​​podmienkami ochrany osobných údajov a preto ich v plnom rozsahu prijímate,
   b, správca je oprávnený tieto podmienky v rámci legislatívy kedykoľvek zmeniť.

 

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Objednavala som si uz viackrat, som velmi spokojna, fakt odporucam

Overený zákazník,

Nakoľko je to moja prvá kúpa v tomto obchode som veľmi spokojná z tovarom je presne taký aký je na obrázku. Určite do budúcna si znova veľmi rada niečo…

Overený zákazník,

Příjemný obchod

Overený zákazník,

Garancia najvyššej kvality
Vrátenie tovaru do 30 dní od zakúpenia tovaru.
Možnosť platenia kartou
Módna poradňa